Program Picture

پادکست هفت

چطور نقشی سازنده در یک فضای دو قطبی ایفا کنیم؟

۲۸ مهر ۱۴۰۲

در بخش گفتگوی امروز، با آقای دکتر پیمان رئوفی، روان‌شناس بالینی، همراه می‌شیم و درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که چطور در فضاهای دو قطبی ایجاد شده در جامعه از سلامت روان خودمون محافظت کنیم. دکتر رئوفی ابتدا به تعریف فضای دو قطبی اشاره می‌کنن و توضیح می‌دن یکی از دلایل ادامه پیدا کردن این نوع فضاها وجود سوگیری های یک جانبه طرفین هست. زمانی که هیچ‌کدام حاضر به شنیدن منصفانه نظر دیگری نیستن. در ادامه دکتر رئوفی به چند اصل کلی برای برقراری یک گفتگوی سازنده بین افراد اشاره می‌کنن و توضیح می‌دن که شرط اصلی چنین گفتگویی حفظ احترام متقابله. دکتر رئوفی هم‌چنین اشاره می‌کنن که یکی از مواردی که در شکل‌گیری فضاهای دو قطبی نقش داره، اخباری است که هر روزه در معرض‌اش قرار می‌گیریم و برای حفاظت از سلامت روان خودمون باید نظارت و کنترل دقیقی بر این پروسه داشته باشیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه