چشم‌انداز

Program picture

چشم‌انداز

این برنامه گفتگویی است با جوانان آمریکایی نسل دوم یا سوم، از والدینی غیر ایرانی، در مورد مسائل داغ جهان امروزی و نقش جوانان در رویارویی با این مسائل.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه