Program Picture
پزشک دانا
۰۷ خرداد ۱۳۹۶

پیروان همه ادیان منتظر آمدن منجی عالم بشریت هستند پزشک دانا هم طبق وعده آمد ولی عده ای دنیا پرست مانع شدند که پزشک بر بالین بیمار رود و همه چشم به راهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه