قسمت ۱۴۹

Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۴۹
۱۱ فروردین ۱۴۰۲

امروز در بازپخش هشتاد و نهمین قسمت از پادکست هفت، با آقای دکتر پیمان رئوفی روانشناس بالینی، همراه می‌شیم و درباره راه‌های مدیریت استرس و اضطراب در روابط خانوادگی و عاطفی صحبت می‌کنیم. در ادامه به سراغ بهمن و فرانک می‌ریم و از اهمیت مفهوم خانواده در آئین بهائی می‌شنویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه