Program Picture

اخبار جوامع بهائی

پادکستی در بررسی برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی

۰۹ مهر ۱۴۰۲

مرکز جهانی بهائی – قسمتی جدید از پادکست سرویس خبری به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه «برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی» که یک فعالیت آموزشی الهام‌گرفته از آموزه‌های بهائی است، توانمندی افراد را برای بکارگیری دانش علمی در کنار اصول روحانی برای توسعه جوامع‌شان افزایش می‌دهد.

در این قسمت، الیزا کوپر از همکاران شبکه‌ای از سازمان‌های الهام‌گرفته از آموزه‌های بهائی در سراسر جهان که در حال کسب تجربه در مورد برنامه آمادگی برای اقدام اجتماعی هستند به همراه دو جوان که در مرکز جهانی بهائی خدمت می‌کنند، کاریشما نایر از هند و الکس کالومبا از زامبیا، در این مورد صحبت می‌کنند که این برنامه چه طور به بهبود جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی، از جمله آموزش، حفاظت از محیط‌زیست، کشاورزی و بهداشت کمک می‌کند.

این گفتگو به بررسی این ایده می‌پردازد که تحول فردی به طور جدایی‌ناپذیری با تحول جمعی مرتبط است. خانم نیر توضیح می‌دهد که این یعنی این که مردم «نه تنها به پیشرفت خود یا خانواده‌شان فکر می‌کنند، بلکه به این فکر نیز هستند که چگونه می‌توانند به جامعه‌شان کمک کنند». آقای کالومبا با تاکید بر این ایده اضافه می‌کند که «شما نمی‌توانید در انزوا توانمندی خدمت را توسعه دهید بلکه به مشارکت افراد دیگر نیاز دارید.»

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه