Program Picture

ویژه‌ برنامه نوروز ۱۳۹۷ – بخش ۴

۰۴ فروردین ۱۳۹۷

در این قسمت پانته آ فردوسیان نیز به میهمانان نوروزی افزوده می‌شود و خاطراتی را نقل می‌کند. مهناز نیز به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله گفتگویی دارد با دکتر فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهائی برای مرور برخی از فعالیت‌ها که به این مناسبت برگزار شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه