Program Picture

نماهنگ

نوبهار خندان

۱۲ فروردین ۱۴۰۱

نماهنگ نوبهار خندان با اجرای گروه کوبانگ.

***

ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی

چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدی

خندان و تازه رویی، سرسبز و مشک‌بویی

هم‌رنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی

ای فضل خوش چو جانی، وز دیده‌ها نهانی

اندر اثر پدیدی، در ذات ناپدیدی

ای گل چمن بیارا می‌خند آشکارا

زیرا سه ماه پنهان در خار می‌دویدی

(بنگر بدین درختان، چون جمع نیک‌بختان

شادند ای بنفشه، از غم چرا خمیدی) 2

news letter image

ثبت نام در خبرنامه