نامه های شاداب دخت (۲۲) – عروسک آفریقایی کودکی

نامه‌های شاداب دخت
نامه های شاداب دخت (۲۲) – عروسک آفریقایی کودکی
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

وقتی استاد زبان بهمون گفت که در مورد اولین برخوردی که با یه سیاه پوست داشتیم بگیم، به یاد اون عروسک سیاه پوستی افتادم که ثمر به من و میمیل کادو داده بود…

ثبت نام در خبرنامه