مشورت و صلح

Program Picture

این روزها

مشورت و صلح
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

«مشورت بر آگاهی بیفزاید و ظن و گمان را به یقین تبدیل نماید. اوست سراج نورانی در عالم ظلمانی، راه نماید و هدایت کند»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه