Program Picture

اخبار جوامع بهائی

مشورت‌ها الهام‌بخش امید تازه‌ای برای آینده بشریت

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی – ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۲ مه ۲۰۲۳)

مرکز جهانی بهائی – کانونشن بین‌المللی بهائی امروز بعد از چندین روز مشورت به پایان رسید. نمایندگان حاضر در کانونشن درباره فرآیند توانمندسازی که در سراسر جهان، به منظور کمک به پیشرفت معنوی، اخلاقی و مادی جوامع در حال انجام است، مشورت کردند.

تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان از نتایج قابل توجهی صحبت کردند که در نتیجه درک قدرت موجود در مؤسسه آموزشی و پذیرش مسئولیت برای رشد و توسعه آن حاصل می‌شود.

سونلا ماریا هیرن، عضو هیئت مشاورین قاره‌ای آمریکا که اداره یکی از جلسات را بر عهده داشت در مورد «نوع جدیدی از فعالان اجتماعی، برخاسته از جنبش جوانان فعال در اقدامات آموزشی الهام‌گرفته از آموزه‌های بهائی» صحبت کرد. او گفت که این جوانان هویت معنوی قوی برای خود احساس می‌کنند که آن‌ها را تجهیز می‌کند «تا در برابر تأثیرات اجتماع در حال زوال مقاومت کنند و به قهرمانانی جسور و روشن‌بین برای بهبود اجتماعی تبدیل شوند.»

منبع: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه