Program Picture

امیدی تازه

داستان ایوا

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

در نگاهی کوتاه با هم زندگی زیبای ایوا رو خواهیم دید که همه خانواده چگونه از فعالیت‌های جامعه بهائی تاثیر گرفته‌اند و چگونه برای جامعه‌شان تلاش می‌کنند.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه