قسمت ۹۹

Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۹۹
۱۲ فروردین ۱۴۰۱

امروز در نود و نهمین قسمت از پادکست هفت، به بهانه نزدیک شدن سیزده به در نگاهی داریم به اهمیت حفاظت از محیط زیست و با هم به بخش‌هایی از صحبت‌های آقای محمد درویش، کنش‌گر محیط زیست و کویرشناس، گوش می‌کنیم. در انتها هم با بهمن و فرانک درباره اهمیت حفظ محیط زیست و دیدگاه آئین بهائی گپی می‌زنیم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه