Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۳۲
۲۱ آذر ۱۳۹۹

در قسمت سی و دوم از پادکست هفت آذین برامون از شرکت دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در ژنو در بحث و گفتگوهایی با هدف مشارکت در پروژه‌های ایجاد صلح جهانی میگه. در بخش بعدی برنامه امین قضایی، جامعه شناس، دلایل ایجاد گسست در انسجام اجتماعی رو بررسی میکنه، و در پایان بهمن از آموزه تعدیل معیشت در آئین بهائی برامون حرف میزنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه