Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۳۲
۱۱ آذر ۱۴۰۱

امروز در صد و سی و دومین قسمت از پادکست هفت با آقای دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، همراه می‌شیم و نگاهی داریم به ماهیت کمیته حقیقت‌یابی که اخیرا از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شده. در ادامه بهمن و فرانک ما رو با دیدگاه خودشون در خصوص رویکرد عدالت‌خواهانه جامعه جهانی بهائی آشنا می‌کنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه