Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۲
۰۳ مرداد ۱۳۹۹

در قسمت دوازدهم از پادکست هفت، آذین از ساخت بنایی برای وحدت و محبت عمومی میگه، یعنی دو معبد بهائی در حال ساخت در کنیا و جمهوری دموکراتیک کنگو. سپس گپی می‌زنیم با اشکان عنایتی درباره پیشرفت جامعه در سه سطح فرد، جامعه و موسسات. اشکان برامون توضیح میده که چطور این سه جزء باید با هماهنگی در کنار هم به پیشرفت همدیگه کمک کنن و در انتها بهمن از اعتقاد بهائیان به خدای یگانه میگه، خالق یکتایی که درک ذات حقیقی آن برای ذهن انسانی غیرممکنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه