Program Picture

پلاک ۱۲

چوب جادویی
۲۷ فروردین ۱۴۰۲

برای شناخت جامعه امروز و کمک کردن به اصلاح اون، ما نیاز داریم تا تعریف جدیدی از مفاهیم رو یاد بگیریم. قدرت، یکی از این مفاهیم هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه