قسمت ۱۱۹

Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۱۹
۰۴ شهریور ۱۴۰۱

امروز در صد و نوزدهمین قسمت از پادکست هفت، با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهش‌گر حوزه فلسفه دین، همراه می‌شیم و نگاهی داریم به مفهوم استقامت سازنده در ارتباط با بهائیان ایران. در ادامه آنیتا ما رو با کتاب «راهنمای تفکر نقادانه، پرسیدن سوال‌های به جا» آشنا می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه