Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۱۵
۰۷ مرداد ۱۴۰۱

امروز در صد و پانزدهمین قسمت از پادکست هفت، باز هم با خانم فرزانه ثابتان، تحلیل‌گر مسائل روان‌شناسی و خانواده همراه می‌شیم و درباره ارتباط میزان توقعات و سلامت رابطه عاطفی صحبت می‌کنیم. در ادامه بهمن و فرانک اهمیت تغییر نگاه برای تقویت پیوندهای عاطفی رو توضیح می‌دن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه