Program Picture

پادکست هفت

قسمت ۱۰
۲۰ تیر ۱۳۹۹

و اینک در قسمت دهم از پادکست هفت آذین برامون میگه که چطور در این بحران کنونی، دسترسی محدود به اینترنت در برخی از مناطق دنیا مانعی برای ادامه تدریس نشده و مدارس محلی با الهام‌ از آموزه‌های بهائی راه های خلاقانه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانش‌آموزان پیدا کردند. سپس با ساناز خسروی در مورد طبیعت و فرهنگ رقابت در جامعه امروز گپی خواهیم زد و در آخر هم بهمن برامون از نحوه اداره جامعه بهائی در سطح بین المللی میگه یعنی بیت العدل اعظم، شورای حاکمه بین‌المللی آیین بهائی، که بالاترین مقام تصمیم‌گیری در این آئین هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه