Program Picture

اخبار جوامع بهائی

قزاقستان: اصول روحانی، مبنایی بنیادین برای تحکیم خانواده

۲۱ بهمن ۱۴۰۲

آستانه، قزاقستان – دفتر روابط عمومی جامعه بهائی در قزاقستان، طی مجموعه‌ای از نشست‌ها در سطح ملی، مقامات دولتی، دانشمندان، نماینده‌های جوامع دینی و سازمان‌های جامعه مدنی را گرد هم آورده تا در پرتو درک ماهیت انسان به عنوان موجودی ذاتا شریف، به بررسی مفهوم رشد و بالندگی در زندگی خانواده بپردازد.

لیازات یانگالییوا از دفتر روابط عمومی و تیمور چکپاربایوف از دیگر اعضای این دفتر، در مصاحبه‌ای با سرویس خبری، برخی از بینش‌های به‌دست آمده از نشست‌های ملی اخیر را با آنان در میان گذاشتند. طی این مصاحبه، خانم یانگالییوا گفت: «اگر معتقد باشیم که شخصی موجودی شریف است، آنگاه رفتارمان با این فرد بر همان اساس خواهد بود.»

خانم یانگالییوا توضیح داد که گفت‌وگوها در این جلسات، به بررسی اثر تحول‌آفرینی می‌پردازد که درک صحیح از کرامت فطری و ارزش ذاتی هر فرد بر روابط خانوادگی می‌گذارد. وی همچنین افزود «این دیدگاه نه تنها از اعضای خانواده در برابر تبعیض و سلطه محافظت می‌کند، بلکه موجب بسط پویایی به فراتر از حوزه خانواده می‌شود.»

 

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه