شاخه زیتون - فصل ۱

program picture

شاخه زیتون - فصل ۱

این برنامه در قالب مجموعه‌ای نمایشی برای زنان تهیه و تدوین شده است و به موضوعاتی می‌پردازد که دغدغه‌های زنان اعم از خانه دار، شاغل، مادر و یا مجرد را به تصویر می‌کشد. چالش‌ها و تبعیض‌هایی که در جامعه، گریزی از آن برای زنان نیست. در خلال داستان‌ها، پیشنهادها و راهکارهایی برای تغییر نگرش و الگوهای رایج جامعه در خصوص زنان ارائه می‌شود، اینکه چطور باید برای تغییر از محیط‌های کوچک و خانوادگی آغاز کرد و عملکرد زنان چه تاثیری در سرعت بخشیدن به این جریان دارد. برنامه به صورت نمایشی است و روزنگار وقایع زندگی زنی است که مادر است و خانه‌دار، توأمان درس می‌خواند و شغلی نیمه وقت دارد. اتفاقات برخوردهای ساده روزمره و احساساتی که بر او جاری می‌شود را در پایان روز و در خلوت خود می‌نگارد و آن‌ها را تحلیل می‌کند.

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه