سلام سلامتی - فصل ۲

سلام سلامتی - فصل ۲

در فصل ۲ برنامه سلام سلامتی دکتر پروانه انداچه به سلامتی جسم و روان می‌پردازد. در این فصل در مورد بيماري ها و موضوعاتى كه شايد بيشتر ذهن بانوان رو به خودش جلب مى كنه صحبت مى كنيم. مثلاً كمكارى غده تيروييد در آقايان هم هست اما در بانوان به مراتب بيشتره.

در فصل ۲ برنامه سلام سلامتی دکتر پروانه انداچه به سلامتی جسم و روان می‌پردازد. در این فصل در مورد بيماري ها و موضوعاتى كه شايد بيشتر ذهن بانوان رو به خودش جلب مى كنه صحبت مى كنيم. مثلاً كمكارى غده تيروييد در آقايان هم هست اما در بانوان به مراتب بيشتره.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه