سلام سلامتی - فصل ۲

Program picture

سلام سلامتی - فصل ۲

در فصل ۲ برنامه سلام سلامتی، دکتر پروانه انداچه به سلامتی جسم و روان می‌پردازد. در این فصل در مورد بيماری‌ها و موضوعاتى كه شايد بيشتر ذهن بانوان رو به خودش جلب مى‌كنه صحبت مى‌كنيم. مثلاً كمكارى غده تيروييد در آقايان هم هست اما در بانوان به مراتب بيشتره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه