سرنوشت انسان و طبیعت

Program Picture

این روزها

سرنوشت انسان و طبیعت
۰۶ تیر ۱۴۰۱

آیا بشر بر اساس این حقیقت که سرنوشت او و کرهٔ زمین به طرز جدایی‌ناپذیری در هم تنیده است اقدام خواهد کرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه