داستان ما یکیست

Program Picture

این روزها

داستان ما یکیست
۱۵ خرداد ۱۴۰۲

جامعه جهانی بهائی با کمپین داستان ما یکیست چهلمین سال شهادت ده بانوی دلیر ایرانی بهائی را گرامی می‌دارد، و پایداری و فداکاری آنان را در راه تحقق آرمان‌های برابری، صلح و عدالت می‌ستاید!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه