#داستان ما یکی است

Program Picture

این روزها

#داستان ما یکی است
۱۵ خرداد ۱۴۰۲

جامعه جهانی بهائی با کمپین #داستان_ما_یکیست چهلمین سال شهادت ده بانوی دلیر ایرانی بهائی را گرامی می‌دارد، و پایداری و فداکاری آنان را در راه تحقق آرمان‌های برابری، صلح و عدالت می‌ستاید!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه