داستان ما یکیست (بخش ۱)

Program Picture

پلاک ۱۲

داستان ما یکیست (بخش ۱)
۲۵ تیر ۱۴۰۲

۲۸ خرداد، چهل‌امین سالگرد اعدام ۱۰ زن بهائی در شیراز بود که در یک شب توسط جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند. جرم این زنان انکار نکردن باورشان به آیین بهائی بود که به اصل برابری جنسیتی اعتقاد دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه