جامعه جهانی بهائی بروکسل: تصوری جدید از نقش سالمندان در اجتماع

Program Picture

اخبار جوامع بهائی

جامعه جهانی بهائی بروکسل: تصوری جدید از نقش سالمندان در اجتماع
۲۱ آذر ۱۴۰۲

جامعه جهانی بهائی، بروکسل – در زمانی که مکالمات اجتماعی اغلب بر پیچیدگی‌های حمایت از سالمندان در سیستم‌های مراقبت‌ بهداشتی و بازنشستگی متمرکز است، دفتر جامعه جهانی بهائی در بروکسل چشم‌انداز تازه‌ای را ارائه می‌دهد: تصور سالمندان به عنوان شرکت‌کنندگانی ارزشمند در تار و پود زندگی اجتماعی، با تاکید بر نقش فعال آنها در ایجاد اجتماعی منسجم و پویا.

این دیدگاه، که در بیانیه‌ای با عنوان «تدبیری اروپایی برای سالمندان: نقش بی‌همتای زندگی اجتماعی» بررسی شد، به طور اخص با نگرانی‌های در حال افزایش در مورد تنهایی و انزوای اجتماعی در میان سالمندان اروپا و در سطح جهان، مرتبط است.

این بیانیه بین مقامات اتحادیه اروپا و همچنین سخنرانان و سازمان‌دهندگان کنفرانسی که هفته گذشته برگزار شد، توزیع گشت. عنوان این کنفرانس «سیاست‌های حال و آینده اتحادیه اروپا برای سالمندان» بود و به میزبانی مشترک کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا و ریاست اسپانیایی اتحادیه اروپا، جهت بررسی تدابیر اروپا برای رسیدگی به این مسئله، برگزار شد.

 

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه