Program Picture

پادکست هفت

تغییر شیوه سرکوب بهائیان در ایران

۱۷ آذر ۱۴۰۲

در بخش گفتگوی امروز، به دلیل انتشار بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی که به تغییر شیوه سرکوب بهائیان در ایران توسط حکومت این کشور اشاره داره با خانم پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در لندن، همراه میشیم و ازشون در خصوص ابعاد مختلف این موضوع می‌پرسیم. خانم ثابتی اشاره می‌کنن که حکومت ایران روش‌های جدید و بسیار خشن‌تری را برای سرکوب بهائیان استفاده می‌کند. این روش‌ها شامل یورش به خانه‌‌ها و تفتیش آن‌ها، بازداشت، محاکمه‌، صدور حکم زندان، مصادرۀ زمین و املاک، نفرت‌پراکنی، محرومیت از حق تحصیل، و سلب حق تدفین و نقض حقوق پایه‌ای شهروندی می‌شود. جامعۀ جهانی بهائی معتقد است که هدف اصلی این روش‌های جدید، ایجاد هراس و سردرگمی، محروم کردن از هرگونه حقوق شهروندی و به فقر کشاندن بهائیان، تداوم سرکوب و آزار افراد و القای احساس عدم اطمینان و در نتیجه سلب آرامش و امنیت زندگی روزمرۀ بهائیان است. خانم ثابتی خاطرنشان می‌کنند که این سرکوب‌ها تنها محدود به بهائیان ایران نیست و گروه‌های مختلف دگراندیشان هم در این کشور مورد سرکوب سیستماتیک حکومت ایران هستند.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه