Program Picture

اخبار جوامع بهائی

بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد

۱۶ دی ۱۴۰۲

دبی، امارات متحده عربی – نمایندگان جامعه جهانی بهائی در بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که اخیرا برگزار شد، تأکید کردند که برای پاسخگویی به بحران اقلیمی نیاز به بررسی‌ عمیق مفاهیم پیشرفت بشر و توسعه است.

آنها با توجه به محدودیت‌های یک دیدگاه صرفاً ماده‌گرایانه، نیاز به درک گسترده‌تری از پیشرفت که توسعه مادی و معنوی افراد و اجتماعات را در بر می‌گیرد را خاطر نشان کردند.

دانیل پرل، نماینده دفتر نیویورک جامعه جهانی بهائی و نماینده جامعه جهانی بهائی در کنفرانس، این دیدگاه را تشریح نمود و خاطرنشان کرد: «شرایط حاکم بر جهان، که توسط روایت‌های غالب از رقابت و مصرف‌ شکل گرفته است، نیاز به روایت‌های جایگزین مبتنی بر اصولی مانند شفقت، قابل اعتماد بودن و سخاوت دارد.»

رویا ثابت، از دفتر امور خارجی بهائیان امارات متحده عربی، بر نیاز به بازنگری روابط میان فعالین اجتماعی، در پرتو دیدگاه گسترده‌تری از پیشرفت، تأکید کرد، دیدگاهی که اصل یگانگی بشر را منعکس می‌کند.

 

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه