به مناسبت «ایام هاء»

Program Picture

این روزها

به مناسبت «ایام هاء»
۰۸ اسفند ۱۴۰۱

روزهایی خاص در تقویم آیین بهائی که با نیایش و میهمانی و خدمت و خیرات به فقرا، گرامی داشته می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه