«به سوی جهانی بهتر»: انتشار نسخه جدیدی در کانونشن بین‌المللی

Program Picture

اخبار جوامع بهائی

«به سوی جهانی بهتر»: انتشار نسخه جدیدی در کانونشن بین‌المللی
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی – ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۱ مه ۲۰۲۳)

مرکز جهانی بهائی — نسخه جدیدی از نشریه «به سوی جهانی بهتر» منتشر شده است که تلاش‌های جامعه بهائی همراه با فعالان اجتماعی از همه اقشار اجتماع برای مشارکت در پیشرفت مادى و اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این نشریه که توسط سازمان توسعه بین‌المللی بهائی در مرکز جهانی بهائی تهیه شده است، تصویری از نحوه پیشرفت توسعه اجتماعی و اقتصادی بهائی ارائه می‌دهد.

این نشریه بیان می‌کند که یکی از ویژگی‌های اساسی توسعه اجتماعی و اقتصادی بهائی چارچوبی در حال تکامل برای یادگیری جمعی است که ریشه در اصول روحانى آموزه‌های بهائی و این اعتقاد دارد که همه انسان‌ها «برای اصلاح عالم خلق شده‌اند». این نشریه برخی از عناصر کلیدی این چارچوب را بررسی می‌کند و نمونه‌هایی از این تلاش‌ها را از تمام نقاط جهان ارائه می‌کند.

 

منبع: سرویس خبری جامعه جهانی بهائی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه