بهاریّه – از نغمه رضائی

Program Picture
بهاریّه – از نغمه رضائی
۰۵ فروردین ۱۳۹۵

این بهاریّه با عنوان “مگر می‌شود زیبایی را اشتباه گرفت؟” در سایت اینترنتی پرده سینما برای نوروز ۱۳۹۴ منتشر شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه