برنامه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه ۱۳ تیر ۱۳۹۹
۱۳ تیر ۱۳۹۹

در قسمت نهم از پادکست هفت آذین برامون از نشریه آنلاین عالم بهائی میگه که اخیرا مجموعه مقالات تازه‌ای رو برای کمک به ایجاد یک گفتمان اجتماعی تازه منتشر کرده. در ادامه گپی می زنیم با مرجان توفیق، چشم پزشک، درباره پدیده نور. ولی گفتگوی ما از نور فیزیکی فراتر میره. ما در مورد نور درونی و روحانی هم صحبت می کنیم. در نهایت با فرانک همراه می شیم و نگاهی خواهیم داشت به موسسه مشاورین در سیستم اداری جامعه جهانی بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه