برنامه کامل ۳ مرداد ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳ مرداد ۱۳۹۹
۰۳ مرداد ۱۳۹۹

در قسمت دوازدهم از پادکست هفت، آذین از ساخت بنایی برای وحدت و محبت عمومی میگه یعنی دو معبد بهائی در حال ساخت در کنیا و جمهوری دموکراتیک کنگو. سپس گپی می زنیم با اشکان عنایتی درباره پیشرفت جامعه در سه سطح فرد، جامعه و موسسات. اشکان برامون توضیح می ده که چطور این سه جزء باید با هماهنگی در کنار هم به پیشرفت همدیگه کمک کنن و در انتها بهمن ازاعتقاد بهائیان به خدای یگانه میگه، خالق یکتایی که درک ذات حقیقی آن برای ذهن انسانی غیرممکنه

news letter image

ثبت نام در خبرنامه