برنامه کامل ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
۱۷ بهمن ۱۳۹۹

برنامه کامل 17 بهمن 1399

در قسمت چهل‌ام از پادکست هفت، آذین برامون از رویکرد تازه یک مرکز سلامت در جمهوری دموکراتیک گنگو برای ترویج گفتمانی محلی در خصوص سلامتی می‌گه. در ادامه با بهاره اردستانی، پژوهشگر در حوزه فلسفه، همراه می‌شیم و درباره اندیشه ایمانوئل کانت در خصوص معیارهای سنجش امر اخلاقی صحبت می‌کنیم. در نهایت با بهمن درباره رویکرد جامعه بهائی در خصوص ایجاد تحول اجتماعی و اقتصادی در جهان گپی می‌زنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه