برنامه کامل ۹ مرداد ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۹ مرداد ۱۴۰۲
۰۹ مرداد ۱۴۰۲

این دوشنبه ابتدا برنامه «این روزها» را می‌شنویم، سپس «شاخه زیتون» از کودکان و زنان، قربانیان خاموش جنگ سخن می‌گوید و نهایتا «اکسیر معرفت» بحث خود را درباره جاری شدن در زندگی دنبال می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه