برنامه کامل ۹ دی ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۹ دی ۱۴۰۲
۰۹ دی ۱۴۰۲

از این هفته پخش سخنرانی‌های سال ۲۰۲۳ کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی را شروع می‌کنیم و در اولین بخش، گزیده‌ای از «سخنرانی» خانم سیمین فهندژ به اضافه بخش جدیدی از «معماران صلح» را به سمع و نظر شما می‌رسانیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه