برنامه کامل ۹ بهمن ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۹ بهمن ۱۳۹۹
۰۹ بهمن ۱۳۹۹

بولتن ۱۹ – موضوع این شماره: کتاب و کتاب‌خوانی. چرا کتاب می‌خوانیم؟ چرا کتاب نمی‌خوانیم؟ آیا دوران کتاب و کتاب‌خوانی گذشته؟ آیا برای کسی که زیر و بم رسانه‌های مجازی و اینترنت در دست‌هایش است، خواندن یک کتاب اسباب اتلاف وقت است؟ موانع ما برای مطالعه کتاب کدام‌ها هستند؟ آیا به فرزندان‌مان کتاب خواندن را یاد می‌دهیم؟ و آیا اصلا کتاب خواندن چه فایده‌ای برای ما دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه