برنامه کامل ۹ آبان ۱۳۹۹

برنامه کامل ۹ آبان ۱۳۹۹
آبان ۹, ۱۳۹۹

بیست و ششمین ‌‌‌پا‌دکست هفت را در ادامه پادکست قبلی به موضوع «گفتگو» اختصاص داده ایم و سعی می کنیم مفاهیم دیگری از این موضوع را با شما عزیزان در میان بگذاریم.

ثبت نام در خبرنامه