برنامه کامل ۸ دی ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۸ دی ۱۴۰۰
۰۸ دی ۱۴۰۰

اکنون در «اکسیر» از مؤمنین اولیه دیانت بابی یادی می‌کنیم و سپس در «خبرنگار» در رابطه با مروجان و پیش‌گامان تعلیم و تربیت در ایران مطالبی خواهیم شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه