برنامه کامل ۷ مرداد ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۷ مرداد ۱۴۰۲
۰۷ مرداد ۱۴۰۲

با زیارت یک فراز از کلمات مبارکه مکنونه اثرعرفانی حضرت بهاءالله برنامه را شروع می‌کنیم و با گزیده‌ای از یک «سخنرانی» ادامه می‌دهیم و نهایتا با قسمتی از «معماران صلح» به پایان می‌بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه