برنامه کامل ۷ اَذر ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۷ اَذر ۱۴۰۱
۰۷ آذر ۱۴۰۱

تصادم امروز با یوم صعود (درگذشت) حضرت عبدالبهاء موجد تولید برنامه ویژه‌ای شده است که در هر سه بخش آن یعنی «این روزها»، «مهر بی پایان» و «اکسیر معرفت» به این مهم توجه شده است. امیدواریم از شنیدن این برنامه مستفیض گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه