برنامه کامل ۵ مرداد ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۵ مرداد ۱۴۰۲
۰۵ مرداد ۱۴۰۲

با سرور و خوش‌وقتی، پخش قسمت جدیدی را از این هفته در روزهای پنجشنبه شروع می‌کنیم به طوری که بعد از «سپیدار و ویززز» قسمت جدید «مداد نارنجی» را برای کودکان و «مداد نارنجی فرزندم» را برای بزرگترها، و در آخر هم «کودکان منادیان صلح» را تقدیم می‌کنیم. امیدواریم همراه بمانید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه