برنامه کامل ۵ فروردین ۱۴۰۱

برنامه کامل ۵ فروردین ۱۴۰۱
فروردین ۵, ۱۴۰۱

در پنجمین روز از ماه فروردین، پادکست هفت به عید و عید دیدنی پرداخته و به نوروز از دیدگاه‌های گوناگون نگریسته است.

ثبت نام در خبرنامه