برنامه کامل ۳ خرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳ خرداد ۱۴۰۱
۰۳ خرداد ۱۴۰۱

ویژه برنامه روز اظهار امر حضرت باب شامل دو گفتگو با دو تن از عزیزانی است که ما را بیش از پیش با اهمیت و اهداف این روز مبارک آشنا می‌سازند و قسمت جدیدی از «آموزه‌های نو» به روال معمول روزهای سه شنبه را نیز خواهیم داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه