برنامه کامل ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
۳۱ خرداد ۱۴۰۲

در این برنامه «جهان ایده‌ها»از مبارزه با برده‌‌داری می‌گوید و «خبرنگار» از کمپین داستان ما یکی است صحبت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه