برنامه کامل ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
۳۰ فروردین ۱۴۰۱

برنامه این سه‌شنبه هم شامل دو قسمت «آموزه‌های نو» و «گفتنی‌ها کم نیست» می‌باشد که در اولی خلاصه مقالاتی در زمینه ازدواج را خواهید شنید و در دومی از حیات پربار بانوئی پزشک از اهالی امریکا که خدمات ذی‌قیمتی به زنان و دختران ایران انجام داد آگاه خواهید شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه