برنامه کامل ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

آن‌چه امروز برای شنیدن شما انتخاب کرده‌ایم، ابتدا گزیده‌ای از یک «سخنرانی» است و سپس بخشی از «معماران صلح» که امیدواریم موجد رضایت‌مندی و خشنودی شما عزیزان باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه