برنامه کامل ۲ دی ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲ دی ۱۳۹۸
۰۲ دی ۱۳۹۸

در پیام دوست این دوشنبه «گزیده هایی از یک سخنرانی» را خواهیم داشت، قبل از آن هم نمایش رادیویی «تاریخ به روایت مورخ» را خواهیم شنید و در آغازهم با «این روزها به یاد تو» همراه خواهیم شد

news letter image

ثبت نام در خبرنامه