برنامه کامل ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

در تعقیب بحثی که پادکست هفت در هفته قبل داشت این هفته موضوع «تأثیر اپلیکیشن‌ها و شکاف بین نسل‌ها» را برای گفتگو برگزیده است

news letter image

ثبت نام در خبرنامه