برنامه کامل ۲۷ آذر ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۷ آذر ۱۴۰۱
۲۷ آذر ۱۴۰۱

امروز «با من حرف بزن» در دو بخش به چالش‌های تحصیلی نوجوانان می‌پردازد و پیش‌خوان، دل‌نوشته‌ای از فهیم عطار را برایمان می‌خواند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه